InformirajtE se i uštedite

Provjerite koje dopunsko zdravstveno osiguranje najbolje zadovoljava Vaše potrebe uz najpristupačniju cijenu 

Nazovite nas na: 091 224 4268

IMAMO ZA VAS NAJISPLATIVIJE RJEŠENJE. 

Najveće pokriće participacije lijekova sa A i B liste po povoljnijoj cijeni:

Primjer 1.
Završili ste zbog naglih bolova na hitnoj, ispostavlja se da je potrebno odmah obaviti operaciju slijepog crijeva.  Operacija je uspješno obavljena, te ste nakon tri dana pušteni kući na oporavak sa računom od 27.500 kn. Obzirom da ste osigurani putem OSNOVNOG zdravstvenog osiguranja (preko HZZO-a) osnovno osiguranje plaća trošak od 24.500 kn a participaciju u tom iznosu od 2.000,00 kn morate platiti Vi. 
Ukoliko ste ugovorili DOPUNSKO trošak od 2.000,00 kn u potpunosti snosi  dopunsko zdravstveno osiguranje. 
Primjer 2.
Prilikom oporavka pokazala se potreba za lijekovima sa B liste lijekova. Ukoliko imate aktivnu policu DZO će u potpunosti pokriti taj trošak u neograničenom iznosu, neovisno o cijeni pojedinog lijeka sa B liste lijekova (koja nerijetko prelazi 500 kn) 

Tako da neograničeno pokriće participacije lijekova sa A i B liste znači NEOGRANIČENA
Primjer 3.
Nakon prve kontrole uočeno je da je došlo do manjih komplikacija te je potreban još jedan manji operativni zahvat. Opet izlazite iz bolnice ovaj put sa računom od 12.000 kn te opet snosite sami trošak od 2000 kn ukoliko nemate dogovoreno DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

NAZOVITE NAS I OSTVARITE

Najveće pokriće participacije lijekova sa A i B liste po najpovoljnijoj cijeni:

kontakt: 
- 091 22 44 268

NAJVEĆE pokriće  a i b liste po najpovoljnijim uvjetima

I ne samo  POKRIĆE PARTICIPACIJE LIJEKOVA A I B LISTE


Dopunsko zdravstveno osiguranje također pokriva i  sljedeće troškove: sve participacije; kod doktora obiteljske medicine, kod izabranog stomatologa i ginekologa.

1. participacije od najmanje 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici 
2. participacije od najmanje 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite 
3. participacije od najmanje 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala 
4. participacije od najmanje 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te za fizikalnu mavmedicinu i rehabilitaciju u kući 
5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama 
6. participacije od najmanje 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zrmacijeaštite 
7. participacije od najmanje 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti 
8. participacije od najmanje 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina 
9. participacije od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda 
10. participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu Pokriće doplate za lijekove s B dopunske liste lijekova HZZO-a ukoliko je ugovoreno  

NAZOVITE NAS I OSTVARITE

Najisplativije rješenje za vas.

mob.: 091 22 44 268
 mail: zbsavjetnik@gmail.com