Nazovite nas:
091 22 44 268
Pošaljite meil:
zbsavjetnik@gmail.com  


Provjerite koje dopunsko zdravstveno osiguranje najbolje zadovoljava Vaše potrebe uz najpristupačniju cijenu

Informirajte se i uštedite

Neograničeno pokriće participacije lijekova sa A i B liste po najpovoljnijoj cijeni; 
 
Mogućnost povrata dijela godišnje premije na kraju osiguravateljnog razdoblja na Vaš račun.

Možda niste znali, kao dodatak uz policu dopunskog osiguranja za nekoliko kuna mjesečno moguće je ugovoriti :
-njegu u kući nakon nezgode ili bolesti
-pokriće troškova za drugo lječničko mišljenje
-dnevnu naknadu za lječenje u bolnici kao posljedica nesretnog slučaja ili bolesti 
 
Za informaciju o najpovoljnijoj ponudi za Vas nazovite direktno na 

            091 22 44 268 

Nazovite nas  i ostvarite

Neograničeno pokriće participacije lijekova sa A i B liste po najpovoljnijoj cijeni:

Već od 63,00 kn  do 90,00kn

kontakt: 091 22 44 268

Imamo za vas najisplativije rješenje. Nazovite nas i krenite na vrijeme!!!  


Dopunsko zdravstveno osiguranje također pokriva i  sljedeće troškove: sve participacije; kod doktora obiteljske medicine, kod izabranog stomatologa i ginekologa.

1. participacije od najmanje 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici 
2. participacije od najmanje 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite 
3. participacije od najmanje 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala 
4. participacije od najmanje 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te za fizikalnu mavmedicinu i rehabilitaciju u kući 
5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama 
6. participacije od najmanje 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zrmacijeaštite 
7. participacije od najmanje 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti 
8. participacije od najmanje 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina 
9. participacije od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda 
10. participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu Pokriće doplate za lijekove s B dopunske liste lijekova HZZO-a ukoliko je ugovoreno  

Najbolja ponuda

Dobitna kombinacija 

Iskoristite šansu koju vam pružamo

Saznajte kako uštedjeti i

Nazovite nas na mob.  091 22 44 268